A A A
SmodBIP

Struktura własnościowa i majątek

Miejsko Gminny Dom Kultury w Głogowie Małopolskim jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Głogów Małopolski. MGDK finansowany jest z dotacji podmiotowej Gminy Głogów Małopolski. Wysokość przyznanej na każdy rok budżetowy dotacji określa budżet Gminy.
Miejsko Gminny Dom Kultury w Głogowie Małopolskim gospodaruje samodzielnie przydzieloną
i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Ponadto prowadzi dodatkową działalność gospodarczą w ramach działalności statutowej w szczególności w zakresie:
– wynajmu pomieszczeń,
– działalności handlowej,
– działalności usługowej i transportowej,
– działalności wydawniczej,
– organizacji imprez, szkoleń i kursów,
– usług promocyjno – reklamowych.Opublikował: Dariusz Lewandowski-Socha
Publikacja dnia: 01.03.2012
Podpisał: Dariusz Lewandowski-Socha
Dokument z dnia: 01.03.2012
Dokument oglądany razy: 2 335