A A A
SmodBIP

Status prawny

Miejsko Gminny Dom Kultury w Głogowie Małopolskim z siedzibą w Głogowie Młp. (36-060),
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12, posiadający NIP 517 03 53 964 i REGON 180756209,
jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez gminę Głogów Małopolski pod nr 2. Miejsko Gminny Dom Kultury w Głogowie Małopolskim posiada osobowość prawną i samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia. Miejsko Gminny Dom Kultury w Głogowie Małopolskim działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) oraz Statutu Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim nadanego uchwałą nr X/85/2011 Rady Miejskiej ,w Głogowie Małopolskim z dnia 4 sierpnia 2011 roku w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim.Opublikował: Dariusz Lewandowski-Socha
Publikacja dnia: 01.03.2012
Podpisał: Dariusz Lewandowski-Socha
Dokument z dnia: 02.01.2012
Dokument oglądany razy: 2 275